Wybory książek

Organizator:

Patronat honorowy:

Wyniki

Wyniki zostały opublikowane 2 czerwca 2015 r.

Pliki w formacie PDF.

Głosowało 446 989 osób

W tym:

  • 229 648 uczniów szkół podstawowych
  • 106 541 uczniów gimnazjów
  • 110 807 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wybory zorganizowało 2368 placówek

  • 1217 szkół podstawowych
  • 683 gimnazja
  • 447 szkół ponadgimnazjalnych
  • 21 bibliotek publicznych lub ich filii

Średnia frekwencja wyniosła 67%

Wybory przeprowadzono w terminie: 7 stycznia – 31 marca 2015 r.