Poprzednia edycja

I edycja w 2015 r.: 446 tys. uczestników

Poprzednie i do tej pory jedyne Ogólnopolskie Wybory Książek odbyły się w 2015 r., gdy chcieliśmy spożytkować energię wytworzoną w trakcie protestu „Stop likwidacji bibliotek”. Wraz ze środowiskiem bibliotekarzy udało nam się zorganizować badanie na wielką skalę. Wzięło w nim udział 450 tysięcy uczniów, a sukces wydarzenia przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Badanie było tym bardziej przydatne, że rok później funkcjonowanie rozpoczął Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Ogólnopolskie Wybory Książek
Ogólnopolskie Wybory Książek
Ogólnopolskie Wybory Książek
Ogólnopolskie Wybory Książek

Komentarze z I edycji

Pomysł z wyborami książek jest strzałem w dziesiątkę. Dzięki niemu udało się „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu”. Młodzież z ochotą włączyła się do akcji i z zainteresowaniem śledziła czy książki, które wybierali znalazły się już w bibliotece. Dyrekcja natomiast stanęła na wysokości zadania i zgodziła się na zakup książek, na które głosowali uczniowie. Kiedy zamówione książki przyszły okazało się, że przydałyby się nowe regały i tym sposobem, oraz dzięki zaradności pani dyrektor biblioteka wzbogaciła się nie tylko o nowe książki, ale również o nowe meble biblioteczne. Zamierzam kontynuować pomysł z wyborem książek przez młodzież i tym samym zachęcić ich do częstszego sięgania po książki.

Młodzież podawała także ogólne informacje o tym, że czyta mangę, komiksy, kryminały, horrory, komedie, książki podróżnicze i przygodowe bez wymieniania tytułów.

Zaskoczyła nas i ucieszyła duża liczba tytułów na liście, jest wśród nich wiele takich, których nie mamy w bibliotece, świadczy to o tym, że uczniowie naszej szkoły poszukują książek w różnych miejscach, jak prawdziwi czytelnicy.

Świetna akcja, potrzebna, spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony młodzieży.

Uczniowie wrzucali swoje "głosy" w szkolnej bibliotece, a cała akcja poprzedzona była ogłoszeniami, rozmowami o książkach na lekcjach z wychowawcami oraz spotkaniami z rodzicami klas I podczas wywiadówek śródrocznych. Najważniejsze, że listy powstały, choć niektóre wybory mnie zaskoczyły :-). Zaczynam poszukiwania nowych tytułów i pieniędzy na ich zakup :-) Uda się!

Przy okazji bardzo dziękuję Organizatorom za pomysł. Sama jako polonistka byłam bardzo ciekawa, co młodzież teraz czyta, bo na lekcjach sprawia wrażenie, że niewiele. Na szczęście okazało się to nieprawdą :) Mam teraz pretekst do dyskusji z uczniami i dalszych działań promujących czytanie.

Niezbędnym czynnikiem było wsparcie udzielone przez wszystkich nauczycieli zespołów klasowych. Udział w Ogólnopolskich Wyborach Książek skłonił nas do przeprowadzenia szeregu pogadanek na temat czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz wykonania szeregu gazetek ściennych.

Frekwencja wyniosła ponad 89% - w wyborach wzięli udział wszyscy uczniowie obecni tego dnia w szkole. Komfort i tajność głosowania zapewniła ustawiona w lokalu wyborczym kabina.

Uczniowie chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w przedsięwzięciu, traktując je poważnie. Podawana literatura w niewielkim stopniu stanowi księgozbiór biblioteki szkolnej, w większości jest to beletrystyka.

Wiele tytułów znajduje się w naszej szkolnej bibliotece, ale też uczniowie podają tytuły, których brakuje i dzięki wyborom wiadomo będzie jakie książki zakupić (…). Cieszy mnie fakt, że uczniowie znają książki, czytają je, potrafią zapamiętać tytuły i zaproponować je jako własne ulubione pozycje.

Lista, którą razem z uczniami stworzyliśmy pomoże nam w zakupie książek do biblioteki. Dzięki podanym tytułom książek mogłam też poznać zainteresowania i wybory czytelnicze moich uczniów, użytkowników biblioteki. Uważam, że dzięki tego rodzaju akcjom rozwijamy czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Wybory książek zostały zorganizowane w bibliotece , uczennice z kółka wykonały urnę, przebrały się w niebieskie pelerynki i zachęcały uczniów do głosowania. Wybory cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Akcję poprzedzono przygotowaniami. Na godzinach wychowawczych każda z klas przeprowadziła dyskusję na temat wartościowych książek, których lektura była dla uczniów przygodą. Następnie klasy przygotowały „plakaty wyborcze” zachęcające do ich przeczytania, które zostały rozwieszone na korytarzu przed biblioteką szkolną oraz na okolicznościowej gazetce.

Cała akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczniów i bardzo przychylnym nastawieniem Dyrekcji Szkoły. Wszyscy z zainteresowaniem śledzili propozycje tytułów książek, które podajemy poniżej. Wiele z nich znajduje się w zbiorach naszej biblioteki, a sugestie młodzieży będą bardzo pomocne przy wzbogacaniu księgozbioru.

Uczniowie bardzo poważnie podeszli do akcji. Oddali wiele głosów. Zaprzeczyli powszechnej tezie, że młodzi ludzie nie czytają. Dla nas była to również podpowiedź, jaka literatura fascynuje współczesną młodzież i pod jakim kątem powinnyśmy uzupełniać nasz księgozbiór.

Dziękujemy za bardzo ciekawą akcję, dzięki niej można było wiele się dowiedzieć o upodobaniach dzieci, a także o nowościach wydawniczych. Uczniowie z naszego aktywu bibliotecznego z entuzjazmem pomagali w organizacji wyborów.

Większość głosowań odbywała sie na lekcjach języka polskiego i połączona była z dyskusją na temat najbardziej interesujących książek. Czasami dochodziło do sprzeczek, który rodzaj literatury jest najlepszy.

Uczniowie jednak czytają. W księgozbiorach bibliotek szkół ponadgimnazjalnych największym problemem jest brak książek, które młodzież czytałaby dla przyjemności. W bibliotekach szkolnych brakuje nowości czytelniczych, przez co nie stanowimy praktycznej żadnej konkurencji, pod tym względem, dla pozostałych typów bibliotek. Nie należy zapominać, że biblioteka szkolna jest dla niektórych uczniów jedynym miejscem, gdzie „spotyka” się on z książką, a przez to istnieje możliwość rozbudzenia w nim zainteresowania literaturą.

Jak się okazało działania kółka przyniosły efekty i kilka osób zagłosowało na naszych kandydatów. Dziewczyny chętnie zaangażowały się w akcję promocyjną książek. Miały przy tym mnóstwo frajdy, co zapewnie widać na dołączonych fotografiach.

W naszej szkole odbył się apel, podczas którego ogłoszono Ogólnopolskie Wybory Książek. Jednocześnie podkreślono wagę czytania książek przez całe życie i poinformowano o nowościach zakupionych do biblioteki szkolnej.

Bardzo ciekawa akcja, doskonały pomysł, mieliśmy wszyscy świetną zabawę: dzieci i my, bibliotekarki. Przy okazji sporo się dowiedziałyśmy o gustach czytelniczych uczniów, szczególnie gimnazjalistów, którzy na co dzień nie zawsze chcą rozmawiać o książkach. Gratulujemy pomysłodawcom tego projektu.

Akcja wywołała w moje szkole duże zainteresowanie. Stała się okazją do burzliwych dyskusji czytelniczych. Co napawa optymizmem, okazało się, że uczniowie mojej szkoły mają rozległe i bardzo różnorodne zainteresowania czytelnicze i czytają książki bez przymusu, dla przyjemności!

Myślę, że efekt przeprowadzonych badań – 257 typów książek o skrajnie różnorodnej tematyce na 374 uczniów uczestniczących w wyborach – zaskoczył mnie i innych nauczycieli. W efekcie, wiele spośród zaproponowanych przez uczniów książek wpiszę na listę planowanych zakupów.

Wybory książek cieszyły się dużym zainteresowanie uczniów. Dzieci chętnie zaangażowały się w akcję i z niecierpliwością czekały na dzień Wyborów. Mam nadzieję, że przedsięwzięcie zaowocuje w naszej szkole zwiększoną liczbą czytelników biblioteki.

Wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i dużą frekwencją. Na 398 uczniów naszej szkoły wzięło udział 336. W wyniku wyborów wytypowano 190 pozycji ulubionych książek.

Cieszymy się, że podejmowane sa takie akcje, zwłaszcza, że służą nie tylko poznaniu gustów czytelniczych dzieci i młodzieży (a te, wbrew opinii, że młodzież nie czyta książek, okazują sie zadziwiająco różnorodne), ale także - akurat w naszym przypadku - integracji srodowiska szkolnego :)

Jest jednak, znaczna grupa uczniów, którzy chętnie czytają, wymieniają się pozycjami, dyskutują, a nawet są tacy, którzy sami próbują swoich umiejętności pisarskich, biorąc udział w konkursach literackich.

Jako bibliotekarz szkolny (26 lat stażu) BARDZO DZIĘKUJĘ za Waszą inicjatywę !!! Wyniki głosowania uczniów również dały informację o aktualnych zainteresowaniach czytelniczych nauczycielom w naszej szkole i będą wskazówką do bieżących zakupów książek do naszej szkolnej biblioteki. Ciekawi mnie bardzo, czy wybory naszych dzieci pokryją się z tendencjami ogólnopolskimi (?!)

Wyrażamy uznanie dla pomysłu i procedur przeprowadzenia akcji wyboru książek. Proste zasady konkursu zachęcały do działania i nikogo nie zraziły.

Jeszcze przed Wyborami pani Dyrektor Agnieszka Górska obiecała, że przeznaczy ok. 1000 zł na książki z pierwszej dwudziestki. Dzięki temu, już po świętach gimnazjaliści będą mogli sięgnąć po ulubioną lekturę. Zamówiłam 33 książki ( pojedyncze tytuły albo po 3 kolejne tomy z serii). Niektórych książek na pewno nie zamówię (seria z Greyem), a takie szkolne wybory książek będę powtarzać co jakiś czas, żeby dowiedzieć się, jakimi tytułami uzupełniać szkolny księgozbiór.

Wybory odbyły się na holu naszej szkoły w najbardziej reprezentacyjnym miejscu - tuż przy wielkim godle szkoły. Głosowano chętnie, często zastanawiając się dłużej nad swoimi wyborami. Całe wydarzenie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Młodzi wyborcy z dumą i radością oddawali swoje głosy mając nadzieję, że książki, na które głosują znajdą się w szkolnej bibliotece. Okazało się, że uczniowie czytają chętnie i nie ograniczają się tylko do lektur, co pozwoliło na stworzenie niezwykle ciekawej listy książek, z której z pewnością warto, by kilka pozycji pojawiło się w bibliotece. Dla młodych wyborców wydarzenie to było okazją do kształtowania postaw obywatelskich, a dla bibliotekarzy - okazją do zapoznania się z nowymi, niezwykle ciekawymi tytułami, czytanymi przez uczniów. W wyborach wzięło udział łącznie 277 osób (klasy I-III oraz IV-VI), a wskazano ponad 150 tytułów, z czego dominowały tytuły fantastyczne wśród klas starszych oraz nowe pozycje z pewną dozą poczucia humoru jak Koszmarny Karolek, czy książki Grzegorza Kasdepkego w klasach młodszych.

Bardzo udana i ciekawa akcja. Dzieci cieszyły się z tego, że mogą o czymś decydować i pyta się je o zdanie w sprawach, które ich dotyczą. Większość bardzo interesuje się książkami. Jako bibliotekarz mam tego dowody na każdej przerwie. Zdarza się, że dzieci jest więcej niż biblioteka może pomieścić.

Niektóre wybory książek zaskoczył mnie. Warto było przeprowadzić badanie, aby zdobyć te informacje. Zmieniły one moje wyobrażenie o czytelnikach zwłaszcza ze starszych klas. Niektórzy są nadzwyczaj dojrzali.

W ogóle większości tytułów, na które zagłosowała młodzież, w naszej bibliotece nie ma.

Wyniki głosowania nie były zaskakujące. Dzieci głosowały przede wszystkim na tytuły książek, które dostępne są w bibliotece. Oczywiście jest „ale” i to „ale” dotyczy książki, która w bibliotece dla dzieci znaleźć się nie powinna i nie znajduje się. Ponad 40 głosów oddanych na „50 twarzy Greya” w szkole podstawowej. Żart? Nie sądzę. Obawiam się, że taki stan rzeczy, z jednej strony może świadczyć o ogromnym wpływie mediów i reklamy na świadomość małego dziecka, z drugiej natomiast o braku dialogu pomiędzy dziećmi i rodzicami. I tu pojawia się zapewne problem, o którym należy rozmawiać w szkole i w domu, nie tylko z dziećmi, ale także z rodzicami.

Ogólnopolskie Wybory Książek to bardzo ciekawy sposób na poznanie preferencji czytelniczych młodzieży. Kampania wyborcza w naszym gimnazjum trwała już od lutego. Uczniowie i ich rodzice mogli przeczytać o Ogólnopolskich Wyborach Książek na łamach gazety szkolnej „Piątka”.

Biblioteka tego dnia wyglądała zupełnie jak lokal wyborczy. Za stołem siedziała komisja wyborcza, lady biblioteczne zostały nakryte zielonym suknem, na blacie widniały napisy komisja wyborcza i leżały listy do głosowania, a bok urny w stojaku stała flaga biało – czerwona. Po zejściu do biblioteki, powitaniu przez Przewodniczącą Wyborów i podpisaniu się na liście wyborczej dopiero wtedy można było wrzucić swój głos do prawdziwej urny wyborczej.

Wysoka frekwencja wyborcza świadczyła, że młodzieży spodobała się ta inicjatywa. Mamy nadzieję, że wybory przyczynią się do podniesienia czytelnictwa wśród uczniów.

W Ośrodku istnieje szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy. W wyborach wzięli udział uczniowie ze wszystkich poziomów nauczania. Niestety są to uczniowie z niepełnosprawnością, dlatego nie wszyscy wzięli udział. Tym, którzy wypełniali karty do głosowania bardzo się podobało. Głosowanie było dostosowane do możliwości naszych uczniów, czyli starsi wypisywali tytuły, młodsi rysowali bohatera lub ilustracje z książki. Niektórzy nie znali tytułów, ale wpisali o czym lub co lubią czytać.

Tydzień wcześniej odbył się krótki apel, w którym omówiłyśmy akcję, później wychowawcy i nauczyciel języka polskiego, w każdej klasie przygotowali listę propozycji książek dla uczniów, wywieszono w gablocie plakat informacyjny o akacji i dacie wyborów. W tym dniu w szkole zorganizowano Święto Wiosny (m.in.konkurs recytatorski) oraz przeprowadzono wybory. Uczniowie wykonali również prace plastyczne reklamujące ich ulubioną książkę.

Wybory szkolne zostały poprzedzone rozmowami z czytelnikami na temat ich ulubionych książek. Uczniowie z każdej klasy wykonali plakaty promujące czytelnictwo, bibliotekę szkolną oraz ulubione książki.Młodsi uczniowie poznali takie nazwy jak: karta do głosowania, urna wyborcza, komisja i lokal wyborczy.

Wybory poprzedzone były lekcjami wychowawczymi, na których wychowawcy rozmawiali z uczniami na temat korzyści płynących z czytania (na podstawie materiałów przygotowanych przez bibliotekarzy).

W centrum czytelni stanęła wielka urna, do której uczniowie wrzucali swoje karty wyborcze. Wzbudziło to wśród naszych gimnazjalistów poczucie odpowiedzialności, ponieważ pierwszy raz mogli poczuć się jak pełnoprawni wyborcy.

W wyborach uczestniczyli wszyscy uczniowie obecni w szkole w dniu wyborów. Wybory były poprzedzone zajęciami czytelniczymi prowadzonymi przez nauczyciela bibliotekarza wraz z nauczycielami języka polskiego. W trakcie zajęć uczniowie poznawali nowości wydawnicze i odwiedzali strony internetowe wydawnictw oraz portali np. lubimyczytac.pl. Wsłuchiwali się w czytane przez nauczycieli fragmenty książek. Akcja cieszyła się dużą popularnością wśród młodzieży, która chętnie dzieliła się swoimi zainteresowaniami czytelniczymi. Nasza biblioteka dzięki Radzie Rodziców oraz darczyńcom jest bardzo dobrze wyposażona w nowości wydawnicze, nabywane zgodnie z sugestiami i propozycjami uczniów. Przynosi to efekty w postaci wysokiego poziomu czytelnictwa oraz sukcesów w konkursach literackich. Młodzież z utęsknieniem czeka na nowości wydawnicze w bibliotece szkolnej, pyta o nie i chętnie je czyta.

Pomysł z przeprowadzeniem ogólnopolskich wyborów książek jest znakomity, z radością obserwowałam uczniów, dla których głosowanie stało się pretekstem do rozmowy o książkach, wymiany informacji. To niezwykłe kiedy czytanie i znajomość wielu książek jest uznawane za trendy, jest powodem do dumy.

Dzieci klas 1- 3 przyniosły do szkoły swoje ulubione książki i prezentowały je przed koleżankami i kolegami, czytały fragmenty na lekcjach w klasach.

Dzieci przynosiły swoje własne książki, opowiadały o lekturze i jej bohaterach. W klasach IV – VI wybory przyjęły formę debaty o książce, czytaniu, sile oddziaływania literackiego bohatera na czytelnika.

Impreza bardzo udana! Jeszcze raz gratuluje pomysłu! Dzieci – zwłaszcza młodsze – były bardzo przejęte faktem, że po raz pierwszy wzięły udział w „prawdziwych” wyborach.

Młodzież chętnie włączyła się w Ogólnopolskie Wybory Książek przygotowując urnę wyborczą oraz hasła promujące. Uczniowie potraktowali udział w akcji w sposób odpowiedzialny i poważny.

Nasz Ośrodek skupia uczniów - młodzież w wieku ponadgimnazjalnym, mających orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Jest to szkoła specjalna dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z obniżoną sprawnościa intelektualną. W Ośrodku działa biblioteka szkolna, która służy m.in. realizacji potrzeb uczniów. Staramy się przygotować naszych uczniów do życia w społeczeństwie ludzi pełnosprawnych. Takie akcje jak Ogólnopolskie Wybory Książek zbliżają ich do tego.

Jako bibliotekarze cieszymy się, że wzięliśmy udział w tym przedsięwzięciu. Oprócz oczywistych plusów tej akcji, jak np. promocja czytelnictwa i biblioteki szkolnej, znalazły się również i inne dobre strony: bliżej poznałyśmy czytelnicze gusta gimnazjalistów i tytuły ciekawych książek, którymi powinniśmy uzupełnić nasz księgozbiór. wiedza na temat tego, co „kręci” gimnazjalistów, jest dla nas bezcenna. I choć co roku zbieramy informacje na ten temat, to bardzo dziękujemy za wspaniały pomysł i zorganizowanie akcji, z której tyle jest pożytku.

Naprawdę bardzo wzbogaciły mój warsztat pracy. Teraz już wiem na co zwracać uwagę i, co najważniejsze, co kupować do biblioteki aby zadowolić moich czytelników. Przyznam szczerze, że wiele tytułów mnie zaskoczyło a o wielu (wstyd przyznać) nie miałam pojęcia... Uczniowie byli naprawdę bardzo zainteresowani, długo później jeszcze dyskutowali na ten temat. Przychodzili też na drugi dzień i pytali czy już kupiłam te książki na które głosowali ;) Z wielka radością zauważyłam, że glosowaniem byli zainteresowani także nauczyciele. Byli naprawdę niepocieszeni, że nie mogą głosować...

Dziękujemy za fantastyczna zabawę!

Uważamy, że wybory książek to bardzo dobry pomysł – dzieci się zaangażowały, każdy uczeń chciał wziąć w nich udział. Ci, których zazwyczaj trudno nakłonić do czytania zastanowienia przyznawali, że istnieją książki, których lektura przyniosła im wiele radości. Jesteśmy małą szkółką, dlatego łatwo było zmobilizować dzieci do wzięcia udziału w akcji. Na pewno powtórzymy wybory za rok.

Na godzinach wychowawczych bibliotekarz rozmawiał z uczniami nt. celów jakie przyświecają wyborom książek , aby uczniowie zrozumieli, że mają wpływ na to jakie książki znajdą się w ich bibliotekach i jakie będą ich lektury. W klasach młodszych przeprowadzano pogadanki z dziećmi i zachęcano ich do udziału w wyborach. Pierwszoklasiści otrzymali informacje o wyborach na karteczkach , aby wspólnie z rodzicami zastanowili się, które książki najbardziej im się podobały.