Potwierdzenie udziału w Ogólnopolskich Wyborach Książek 2024

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 w Oświęcimiu

Nasza placówka współorganizowała Ogólnopolskie Wybory Książek.

W maju i czerwcu 2024 r. biblioteki i szkoły z całej Polski zorganizowały masową akcję, w trakcie której setki tysięcy uczniów zagłosowało na najciekawsze książki przeczytane w ciągu ostatnich dwóch lat.

To największe w Polsce i jedno z największych na świecie badań czytelniczych. Autentyczne, oddolne, tworzone przez środowisko bibliotekarzy, bez możliwości manipulacji wynikami poprzez internet.

A jednocześnie świetna okazja do promowania czytania bez przymusu, dla przyjemności, takich książek, na jakie mamy ochotę.

Miejscowość: Oświęcim

Termin przeprowadzenia akcji: 8 maja 2024

Liczba uczestników:
270

Przebieg akcji:

Akcja została nagłośniona przez członków kółka bibliotecznego oraz uczniów samorządu uczniowskiego. Wybory odbyły się 8 maja w dniu bibliotekarza. Uczniowie klas 1-3 wpisywali książki w swoich klasach i podpisywali listę wyborczą. Karty do głosowania wrzucali do urny wyborczej na korytarzu. Uczniowie klas 4-8 głosowali podczas przerw wg ustalonego porządku. Podpisywali listy wyborcze nazwiskiem otrzymywali od komisji wyborczej kartę do głosowania. Następnie po jej wypełnieniu wrzucali do urny wyborczej. Wybory przebiegły sprawnie i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Po wyborach głosy zliczała komisja złożona z uczennic aktywu bibliotecznego.

Wyniki:

#TytułLiczba głosów
{{index+1}}{{book.count}}