Potwierdzenie udziału w Ogólnopolskich Wyborach Książek 2024

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie

Nasza placówka współorganizowała Ogólnopolskie Wybory Książek.

W maju i czerwcu 2024 r. biblioteki i szkoły z całej Polski zorganizowały masową akcję, w trakcie której setki tysięcy uczniów zagłosowało na najciekawsze książki przeczytane w ciągu ostatnich dwóch lat.

To największe w Polsce i jedno z największych na świecie badań czytelniczych. Autentyczne, oddolne, tworzone przez środowisko bibliotekarzy, bez możliwości manipulacji wynikami poprzez internet.

A jednocześnie świetna okazja do promowania czytania bez przymusu, dla przyjemności, takich książek, na jakie mamy ochotę.

Miejscowość: Warszawa

Termin przeprowadzenia akcji: 21-28 maja 2024 r.

Liczba uczestników:
420

Przebieg akcji:

Z inicjatywy nauczyciela bibliotekarza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskich Wyborów Książek. Zostały rozwieszone plakaty informujące o terminie i miejscu przeprowadzenia akcji. Głosowanie odbywało się na godzinach wychowawczych. Przed wypełnieniem ankiet uczniowie zostali poinformowani o celu akcji. Młodsze klasy przyniosły ulubione książki. W klasach 1-3 uczniowie wskazali 162 książki, w klasach 4-6 było to 154 tytułów, a w klasach najstarszych 7-8 - 103 tytuły. Akcja świetnie promowała czytelnictwo i pokazała, że uczniowie czytają! To również wskazówka dla bibliotekarzy, co warto kupić do biblioteki.

Wyniki:

#TytułLiczba głosów
{{index+1}}{{book.count}}