Potwierdzenie udziału w Ogólnopolskich Wyborach Książek 2024

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie

Nasza placówka współorganizowała Ogólnopolskie Wybory Książek.

W maju i czerwcu 2024 r. biblioteki i szkoły z całej Polski zorganizowały masową akcję, w trakcie której setki tysięcy uczniów zagłosowało na najciekawsze książki przeczytane w ciągu ostatnich dwóch lat.

To największe w Polsce i jedno z największych na świecie badań czytelniczych. Autentyczne, oddolne, tworzone przez środowisko bibliotekarzy, bez możliwości manipulacji wynikami poprzez internet.

A jednocześnie świetna okazja do promowania czytania bez przymusu, dla przyjemności, takich książek, na jakie mamy ochotę.

Miejscowość: Chrzanów

Termin przeprowadzenia akcji: 03-11 czerwca 2024 r.

Liczba uczestników:
56

Przebieg akcji:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą o dużej specyfice, w której uczyć się mogą słuchacze już od 16 roku życia. Uczniów niepełnoletnich, w wieku 16-20 lat jest znaczna większość, dlatego szkoła została zgłoszona przez bibliotekarza do Ogólnopolskich Wyborów Książek, aby młodzież LO dla Dorosłych także miała szanse zaangażować się w działania promujące czytelnictwo i nie być z nich wykluczona. Tej grupie wiekowej, mimo iż kształci się w szkole dla dorosłych, kontakt z książką i biblioteką jest bardzo potrzebny, podobnie jak wpływ na to, co w szkolnej bibliotece się znajdzie.
Aby jak najbardziej zachować procedury wyborów, w głosowaniu wzięły udział tylko klasy wieczorowe, gdzie przedział wiekowy słuchaczy kształtuje się w wieku 16-20 lat. O zgłoszeniu szkoły do akcji wszyscy słuchacze i nauczyciele zostali poinformowani prze dziennik elektroniczny oraz przez stronę internetową szkoły i profil w mediach społecznościowych. Wybory odbywały się w okresie 03-11 czerwca. Głosowanie odbywało się w bibliotece szkolnej oraz w klasach. Wyniki wyborów są bardzo zróżnicowane, słuchacze podali bardzo różne tytuły, łącznie z lekturami szkolnymi. Trudno było wyłonić te naprawdę najpopularniejsze, ale kilka tytułów wyraźnie przodowało w wyborach uczniowskich. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy chętnie wzięli udział w wyborach książek i pokazali, że w szkole dla dorosłych słuchacze także czytają…

Wyniki:

#TytułLiczba głosów
{{index+1}}{{book.count}}