Wybory książek

Organizator:

Patronat honorowy:

Komentarze

Nauczyciel przesyłający sprawozdanie z wyborów mógł dołączyć swój dowolny komentarz. Wszystkie wnikliwie przeczytaliśmy i przeanalizowaliśmy. Okazały się bardzo cennym źródłem wiedzy o przebiegu wyborów i problemach bibliotek.

Najczęściej poruszane kwestie:

  • zaskakująco duże zainteresowanie uczniów wyborami;
  • zaskoczenie szerokimi horyzontami czytelniczymi uczniów (bardzo duża liczba zgłoszonych tytułów);
  • zbyt mały księgozbiór bibliotek, pozbawiony nowości i książek typowo rozrywkowych, brak środków finansowych;
  • radość z możliwości przeprowadzenia wyborów :)

Nauczyciele o wyborach